Thông gió – điều hòa không khí – tiêu chuẩn thiết kế – TCVN 5687 : 2010 Leave a comment

Tiêu chuẩn này được áp dụng trong thiết kế và lắp đặt hệ thống thông gió  – điều hòa không khí cho các công trình kiến trúc nhà ở, công trình công cộng và công trình công nghiệp tại Việt Nam

TCVN 5687:2010 thay thế TCVN 5687:1992.
TCVN 5687:2010 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Download TCVN 5687:2010

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay