Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió Leave a comment

     Bộ tài liệu hướng đãn thiết kế hệ thống điều hòa không khí biên soạn ra dựa trên kinh nghiệm thi công thực tế lâu năm qua nhiều dự án lớn nhỏ, áp dụng các tiêu chuẩn HVAC: ASHRAE, AIRAH, TCVN-5687….  

     Hướng dẫn tính chọn hệ thống dựa trên một số phần mềm: Duct sizer – McQuay, HKGSG, VRV Express….Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách tính chọn công suất và kiểu máy, tính chọn dây dẫn điện, tính chọn cửa gió, ống gió…

Bộ tài liệu gồm 3 phần:

  • Phần 1: Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa trung tâm – vrv
  • Phần 2: Hướng dẫn thiết kế hệ thống ống gió
  • Phần 3: Hướng dẫn bóc khối lượng trên AUTOCAD

Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay